El paisatge de l'Alt Empordà

Com hem vist anteriorment, el catàleg del paisatge de les comarques gironines classifica els paisatges de la província en diferents unitats paisatgístiques. Així, el territori de l’Alt Empordà abasta 7 de les 26 unitats paisatgístiques gironines. Concretament:

Alta Garrotxa

Eminentment muntanyosa, es troba recoberta per un mantell forestal dens i atapeït. De manera puntual, hi podem trobar diversos espais oberts, que sovint corresponen a zones de pastures.

Els trets distintius d’aquest paisatge per l’Alt Empordà són:


Els principals valors en el paisatge per l’Alt Empordà són:


Els objectius de qualitat paisatgística són:


Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U1.pdf

Aspres

Les característiques de la zona vénen marcades per la presència de conreus de secà acompanyats per clapes de matolls i petits boscos. Es tracta sovint de petites àrees relictes de suros, tot i que també apareixen pinedes de pi blanc i pi pinyoner. La zona es troba ocupada per diversos nuclis rurals, disposats en els indrets més enlairats i menys productius a nivell agrícola. També hi trobem un important poblament disseminat format per masos i algunes granges, bàsicament de bestiar porcí.

Els trets distintius d’aquesta unitat són:


Els principals valors en el paisatge són:


Els objectius de qualitat paisatgística per aquesta unitat de paisatge són:

Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U3.pdf

Cap de Creus

Constituït per la serra de Rodes o de Verdera, entre Roses i Llançà, presenta una franja litoral dominada per penya-segats, de morfologia peculiar a causa de l’erosió provocada per la tramuntana i el mar. La major part de la superfície es troba coberta per brolles i prats secs, fet que contrasta amb la nuesa del paisatge vegetal proper a la franja costanera.

Els principals trets distintius d’aquesta unitat són:


Els principals valors en el paisatge són:


Els objectius de qualitat paisatgística per aquesta unitat de paisatge són:


Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U6.pdf

Garrotxa d'Empordà

Eminentment forestal, es caracteritza per la presència de contraforts que s’endinsen a la plana de l’Empordà per ponent, de manera perpendicular a la línia de costa. A la part més baixa i en contacte amb la plana, el caràcter forestal deixa pas gradualment als conreus de manera que es forma un mosaic de camps i taques de bosc disposades de manera harmònica.


Els trets distintius de la unitat són:


Els principals valors en el paisatge són:


Els objectius de qualitat paisatgística per aquesta unitat de paisatge són:


Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U11.pdf

La Plana d'Empordà

S’hi poden distingir clarament dos sectors. D’una banda, la zona del litoral, formada per petites llacunes, espais d’aiguamolls i extensos nuclis urbans, i de l’altra, la plana de l’interior, composta per terrenys de molt bona qualitat per als conreus. Aquest segon sector es caracteritza també per la presència de petites elevacions i turons. La plana empordanesa ha patit una forta intervenció humana, basada sobretot en la dessecació de les zones humides i en l’augment de la superfície agrícola i urbana.

Els principals trets distintius de la Plana d’Empordà són:


Els principals valors en el paisatge són:


Els objectius de qualitat paisatgística establerts pel catàleg del paisatge per aquesta unitat són:

Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U17.pdf

Salines-Albera

De geologia granítica i pissarrosa i relleu accidentat, aquest espai es caracteritza per una clara disposició per zones de vegetació i un fort contrast entre els vessants obacs (on no hi toca el sol) i els situats a solell. Algunes zones es troben molt desforestades a causa dels incendis que s’hi han produït de forma recurrent. El sotabosc típic de la surera, sobretot de bruc i altres espècies, ha estat substituït per un dens mantell vegetal format principalment per la gatosa, l’argelaga negra, l’estepa negra, la blanca i la borrera, així com l’aladern de fulla estreta. Els conreus es localitzen en indrets molt concrets, bàsicament en els fons de valls i al costat dels nuclis urbans i les masies.


Els principals trets distintius són:


Els principals valors en el paisatge són:

Els objectius de qualitat paisatgística per aquesta unitat de paisatge són:


Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U20.pdf

Terraprims

Espai format per diverses serres de petita elevació on domina una disposició molt harmònica entre els conreus i els boscos, tot formant un paisatge de gran qualitat estètica. Acompanyen aquest paisatge tan equilibrat diversos nuclis rurals de petites dimensions i masos, que acaben de conformar un caràcter bucòlic. Només una part dels Terraprims pertany a l’Alt Empordà.


Els trets distintius d’aquesta unitat per l’Alt Empordà són:

Els objectius de qualitat paisatgística per aquesta unitat de paisatge són:


Per saber més sobre aquesta unitat paisatgística podeu seguir el següent enllaç:

http://www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/CG/Memoria2/Unitats/M2_U21.pdf