La carta del paisatge

La Carta del Paisatge de l’Alt Empordà és un projecte comarcal amb l'objectiu final d'aconseguir compromisos reals de preservació i ordenació dels paisatges de l’Alt Empordà, nascuts del treball i participació de tots els agents socials, econòmics i ciutadans implicats.

El desenvolupament del projecte es va estendre des de desembre del 2008 fins al mes de desembre del 2009.

Què vol aconseguir la Carta?

De caràcter voluntari, busca l’assoliment de pactes i compromisos per part de l’administració i dels agents privats per la millora, el foment i la preservació del paisatge, ja que aquest es construeix i es transforma entre tots.

Com ho vol aconseguir?

Aquests acords s’aconsegueixen mitjançant un procés participatiu que finalitza amb la signatura pública d’un document, on s’estableixen els compromisos adoptats per cadascun dels agents en favor del paisatge, les actuacions a desenvolupar i el calendari per assolir els objectius. La Carta del Paisatge esdevé doncs el full de ruta on apareixen les accions que cal dur a terme en els propers anys per tal de protegir, ordenar i gestionar el paisatge de l’Alt Empordà.

Podeu consultar el contingut de la Carta del paisatge i el seu seguiment a l’apartat Paisatge i natura que trobareu seguint aquest enllaç.

www.mediambient-altemporda.org/Programes.aspx

La Xarxa Comarcal de miradors

Els miradors volen ser espais de contemplació però també d’interpretació, reflexió i promoció de la conservació del paisatge i els seus valors.

L'objectiu principal és fomentar el coneixement bàsic i la protecció del paisatge.

Cadascun dels miradors de la xarxa permet la interpretació de, com a mínim, una unitat del paisatge. A l’Alt Empordà tenim els següents miradors pensats expressament per la interpretació del paisatge: