Conceptes generals

Elements naturals

Procès històric de poblament i la seva influència sobre el paisatge

Per entendre el paisatge que ens envolta és fonamental disposar primer d'unes nocions bàsiques sobre quins són els elements naturals que han conformen aquest paisatge i els processos de poblament que al llarg de la història han anat modelant aquests elements naturals. A continuació us convidem a submergir-vos en cadascun d'aquests aspectes.