El paisatge català

La gestió del paisatge català està determinada pel contingut dels plans territorials i de les diferents polítiques sectorials que l’afecten (conservació de la natura, agricultura, indústria, infraestructures de transport, cultura i turisme). Per assistir aquesta gestió s’han creat 7 catàlegs de paisatge, d’abast espacial igual a cadascun dels plans territorials:

Els catàlegs del paisatge ens permeten conèixer com és el nostre paisatge, quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo1.

Cadascun d’aquests catàlegs ha dividit el seu àmbit espacial en zones d’un mateix caràcter anomenades unitats de paisatge. Aquestes porcions de terreny tenen característiques paisatgístiques que les fan diferents a la resta.

Si tenim en compte els 7 catàlegs de paisatge, a Catalunya tenim 134 unitats de paisatge.

1Catàleg de paisatge de les comarques gironines.

Per la seva banda, el catàleg del paisatge de les comarques gironines, on trobem l’Alt Empordà, diferencia 26 unitats paisatgístiques.