Mirador de l'església

Al mirador de l'església veiem gran part de la plana empordanesa. Amb la mateixa tendència que a la resta de miradors del municipi podem veure com  conflueixen diversos tipus de paisatge: el paisatge del nucli del municipi rural del Far, amb el paisatge industrial del polígon industrial al fons i el paisatge rural amb masies i granges sovint protegits, com alguns terrenys de cultiu, per fileres de xiprés.

Paisatge industrial

Els polígons industrials són espais productius amb una incidència econòmica positiva en les economies locals i alhora amb uns efectes complexos des del punt de vista d'ordenació del territori i del paisatge. Aquests espais cada cop es planifiquen més pensant en criteris i mesures d'integració paisatgística per a encaixar-los amb les característiques de l'entorn. Aquests criteris són principalment:

Hi  trobeu algun d'aquests criteris en el paisatge industrial que veieu des del mirador del Far? Què és el que us crida més l'atenció?

Municipi rural

El municipi del Far d'Empordà  és un municipi rural amb diversos veïnats. Des del mirador veiem per exemple el veinat de l'Oliva. El tipus de casa tradicional és el que domina però cada cop més, per la seva proximitat de Figueres, hi ha un creixement del nucli amb cases unifamiliars. Però tot i ser nucli habitat, veiem que la presència d'arbres és important als marges i delimitacions de finques i terrenys.